Kayıtlar

Mayıs, 2015 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Kitap: Selçuklu Dönemi Mutfağı

Resim
Sevgili lezzet mecnunları, bugün sizlere benim için değeri açıklanamayacak kadar büyük olan Sayın Nevin Ha lıcı’nın yepyeni bir kitabını tanıtacağım. Fark ediyorsunuz ki kendisi üretkenliği ile bizlere harika bir model, imrenilesi bir idol oluyor. Bizlerin bu düşüncesini birçok alan çalışanı yeniliyor. Ancak Alan Davidson 'un “Petits Propos Culinaires”de kendisinden "Türk mutfağına bahşedilmiş bir ilahe" olarak bahsetmesi; Aykut Yenice 'nin Haber Türk'teki yazılarında "Türk mutfağının prensesi", “kraliçesi” olarak yer vermesi durumu çok doğru bir şekilde özetlemiş oluyor… Halıcı, bu kitabının giriş bölümünde Orta Asya’dan günümüze Türk mutfağı hakkında öz bir bilgi sunuyor. Selçukname’den bir ziyafet alıntısıyla ‘Selçuklu Dönemi Mutfağına Genel Bir Bakış’ sunuyor. Bu bölümde ‘Büyük Selçuklular Dönemi’, ‘Anadolu Selçukluları Dönemi’, ‘Selçuklu Dönemi Mutfak Mimarisi ve Mutfak Araçları’, ‘Sofra Düzenleri ve Sofra Adabı’, ‘Yemek Öğünleri ve