Kayıtlar

Nisan, 2017 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Yiyecek İçecek Operasyonlarının Zorluğu

Resim
Sevgili dostlar, Zorluk ve kolaylık genel anlamda insanların bir olaya/işe karşı tutumları ve öz motivasyonlarıyla çok yakından ilişkilidir. Ancak yiyecek içecek sektörü iş gücü devir hızı oldukça yüksek ve diğer iş alanlarına nazaran tersine işleyen bir sektör olması sebebiyle zor işlerden sayılmakta. Zaten ömrü uzun ve istikrarlı, nitelikli işletme sayısının oldukça az olması da bunu göstermekte. Velhasıl kelam küçük veya büyük olsun yiyecek içecek operasyonlarının yönetimi birçok nedenden ötürü zordur. Çünkü yiyecek içecek sektörü işleri, yöneticinin sadece teknik bilgi ve becerilerini değil iş bilgisi ve insanî hünerlerini gerektirir. Üretim ve servis ilişkili operasyonların her ikisini de kapsar. Dolayısıyla bu alandaki yöneticiler bir ürünün nasıl üretildiğini, müşteriye nasıl satıldığını ve diğer birçok operasyonel konuyu bilmelidirler. Her işletmenin ana gayesi kuşkusuz kâr elde etmek ve hayatını sürdürebilmektir. Bütün yiyecek içecek operasyonlarında mesele: ekono