Yiyecek İçecek Sektörünün Önemi


İnsanoğlunun birçok nedenden ötürü yiyeceğe olan ilgisi artmakta. Bunlar arasında sayılabileceklerin ilki, dışarıda yemek yeme kültürü ve günümüz insanlarının önceden olmadığı kadar dışarıda yemek yemeye para harcamaya devam etmesidir. İkincisi ise, nüfusun önceden olmadığı kadar farklılaşmasıdır. Tabi ki toplumu bu iki temel davranışa sevk eden zaman kıtlığı, hızlı yaşam, sosyo ekonomik durum gibi birçok etmen bulunmakta. Ve zaten bu konular da başlı başına ele alınıp tartışılan meseleler…
Yiyecek içecek sektörünün öncelikli işlevi elbette ki: insanlara yiyecek içecek sağlamak, bir diğer değişle sunmaktır. Sektörün öncülü olarak kabul edilebilecek hanların, kervansarayların, manastırların olduğu çok eski zamanlarda, buralar bir yemek odası ile çok basit idi. Buna karşılık bugün yiyecek içecek temini çok daha karmaşık durumda. Bu bağlamda 500 odalı bir otel, yiyecek içecek servisinin yapıldığı bir kafe, bir gurme lokantası,  havuz kenarı snack barı, oda servisi, birçok ziyafet odası ve on ayrı fonksiyonel mekanı kapsayabilir. Ve otel işletmelerinde oda gelirlerinden sonra %25-50 arası payla en fazla gelir getiren bölüm olarak kabul görmekte. Günlük yaşam alanlarında ise neredeyse her mahallede düzenli olarak gidilebilir birçok işletme bulunmakta. Seyyar satıcılar zaten geçmişten beri oldukça yaygın. Ne güzel…

Otel işletmelerinin yiyecek ve içecek bölümüne bağlı ünitelerde; diğer işletmelerde ise bağımlı ve bağımsız olarak çok çeşitli sunulan hizmetler; güç ve bir o kadar da sorumluluk gerektirmekte. Bu nedenle son derece karmaşık ve komplike faaliyetlerin gerçekleştirildiği bu sektörün organizasyonu çok iyi şekilde düzenlenmelidir. İyi organize edilmiş, nitelikli insan gücü kaynağı ile desteklenmiş, iyi eğitim görmüş ve yeterli tecrübeye sahip bir yönetici tarafından sevk ve idare edildiğinde hedeflenen sonuçlara ulaşılmaktadır. Bu son cümlenin altını kalınca çiziyorum. Çünkü maalesef ki ülkemizde açılıp ve hızla kapanan işletmelerin başarılı olamamaları büyük ölçüde aksi şartlarda olmalarından kaynaklanıyor.
Yiyecek içecek sektörü bireysel olarak münferit insan sağlığı, makro ölçüde ise toplum sağlığı için mühim bir hizmet alanı. Dolayısıyla nitelikli toplumlar için hem yatırımcıların, hem işletmelerde çalışanların mesleklerini ciddiyetle icra etmeleri gerekmekte. Diğer taraftan da tabiki yasal zemin de bunu olanaklı kılmalı. Teşvikler ve hibelerle beraber yaptırımlar ve cezalar da etkili olmalı…
Velhasıl kelam, en az eğitim ve en az sağlık kadar ciddi bir sektör. Önemli! Her zaman dikkate alınmalı.

Kaynaklar
Aktaş, Ahmet. (2001). Ağırlama Hizmet İşletmelerinde Yiyecek ve İçecek Yönetimi (2. Baskı). Antalya: Livane Matbaası.
Anadolu Üniversitesi Görsel Arşivi (2017). http://gorselarsiv.anadolu.edu.tr/, Erişim Tarihi: 20.01.2017.
Edelstein, Sari. (2008). Managing Food and Nutriton Services (1st. edition). United States of America: Jones and Bartlett Publishers.
Sökmen, Alptekin. (2001). Konaklama ve Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Servis Tekniği ve Uygulamaları (1. baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.


Bu blogdaki popüler yayınlar

Çıraklık/Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik

Aşçılık Ön Lisans Programı ve Dikey Geçiş Alanları

Uluslararası Doğrama Şekilleri, Usûller ve Özellikleri